There is a license error on this site:
LicenseException: License has expired.
The Web site remains functional, but this message will be displayed until the license error has been corrected.

To correct this error:If you do not have a license file, please request one from EPiServer License Center.
Samverkansråd för makrotillsyn | Sveriges Riksbank

Samverkansråd för makrotillsyn

Samverkansrådet för makrotillsyn ersattes 2013 av Finansiella stabilitetsrådet.

Närmare samarbete kring förebyggande makrotillsyn

Riksbanken och Finansinspektionen inrättade 2012 ett samverkansråd för makrotillsyn för att förebygga risker för det finansiella systemet.

 

Syftet med samverkansrådet var att myndigheterna skulle kunna samråda och utbyta information kring bedömningar av risker för det finansiella systemet som helhet och diskutera lämpliga åtgärder för att förebygga risker. Myndigheterna skulle också kunna diskutera analyser och utvecklingen av verktyg och metoder inom makrotillsynsområdet.

Senast granskad

Innehållsansvarig

Kontakta innehållsansvarig

Fyll i information

För att minimera automatiskt spam ber vi dig att svara på frågan i fältet nedan.

6 + 5 ?